Énekgyűjtemény a KAZETTA szervezőitől

Táboraink szervezése során több különböző okból felmerült, hogy készítenünk kéne egy saját énekgyűjteményt.

A szombathelyi Lamantin jazztáborban például, amely a KAZETTA alapjául szolgáló egyik inspiráció volt, a résztvevők jóval a tábor előtt kapnak egy szűk listát azokról a jazz sztenderdekről, azokról a közismert és alapszinten is elsajátítható dalokról, amelyeket érdemes előre átnézniük ahhoz, hogy a tábori zenekari gyakorlatokon és örömzenéléseken ne érje őket meglepetés. Ez azért fontos, mert a jazztáborba sokan jelentkeznek jazz előtanulmányok és repertoárismeret nélkül is, akár olyanok, akik más műfajban zenéltek eddig, és most kezdenek ismerkedni a jazz-zel. A mi esetünkben egy ilyen „örökzöld listának” a funkciója kettős lehet: egyrészt hozzánk is jönnek, ha kis számban is, de viszonylag kezdők, akik a dalkincsüket egy általánosan elvárható szintre felhozhatják egy ilyen lista tanulmányozásával; másrészt a tábori egyéni órák és zenekari gyakorlatok során a tanár úgy ítélheti, hogy az adott résztvevő vagy zenekar számára célszerű az „alapműveltségi” dalokat rendbetenni a foglalkozáson, és ehhez hasznos segédanyag lehet egy olyan kottagyűjtemény, amit átnéztünk és rendben találtunk, nincsenek benne – a legjobb tudásunk szerint – égbekiáltó hibák dallami, prozódiai, akkordi, szerkesztési stb. szempontból.

Más, keresztény zenei táborok esetében viszont azt láttuk, hogy közzétett dalgyűjteményeik nem a közkézen forgó, unásig ismert dalokat tartalmazzák, hanem azzal a szándékkal születnek, hogy az egyházi használatban forgó repertoár megújulását mozdítsák elő. Akár minden évben összeállítanak egy új listát olyan dalokból, amelyeket jó szívvel ajánlanak az istentiszteletekre vagy dicsőítésekre a résztvevők otthoni szolgálatában. Erre példák a Sófár Református Dicsőítő Iskola vagy a több felekezetű Dics-Suli honlapján elérhető kották.

A KAZETTA tábor szervezőcsapatával úgy gondoljuk, hogy a katolikus egyházi könnyűzenében is szükséges a repertoár ápolása és megújítása. Ezért örömmel tesszük közzé azt a gyűjteményt, amit eredetileg múlt évben a táborozók és a tanárok belső használatára készítettünk.

A gyűjtemény ide kattintva érhető el!

A következő szerkesztési szempontokat tartottuk szem előtt a dalok összeállításakor:

  • A gyűjtemény két részre oszlik, a fenti kétféle koncepció szerint egy „Alapműveltség” és egy „Megtanulásra ajánlott” részre. Az utóbbi olyan, kevésbé ismert, ám szerintünk zeneileg és szövegileg is közösségi használatra, zenei szolgálatra jól alkalmas dalokat tartalmaz, amelyeket érdemesnek tartanánk arra, hogy szélesebb körben is elterjedjenek.
  • A második részben hangfelvételeket is gyűjtöttünk, amelyeket az adott dal tanulására, gyakorlására alkalmasnak találtunk.
  • Minden dal megtalálható a Worship Leader applikációban is, amelyről ismertetőnk itt olvasható.
  • Mivel a gyűjtemény nem egy általános egyházi énekeskönyvnek készült, hanem elsősorban a tábor használatára, ezért nem törekedtünk az egységes kottaképre, formázásra, számozásra. Minden dalból, amiből találtunk nyilvánosan hozzáférhető, jó minőségű, jól használható, hibátlan kottát, ott azt használtuk fel. Úgyszintén változtatás nélkül közlünk olyan, lelkiségi közösségektől vagy egyes szerzőktől privátban kapott kottákat, amelyekről úgy tudjuk, hogy terjesztésük, közösségi használatuk az ő szándékuk is. Hasonlóan jártunk el a hangfelvételekkel is. A maradék, saját készítésű kottáinkat is többen, több helyről adtuk össze.
  • Természetesen hibázhattunk is; ha szerző vagy jogtulajdonos vagy, és nem értesz egyet valamely dalod közlésével, ha hibát találtál, ha egy forrásmegjelölést kihagytunk, mindenképp jelezd nekünk!

Felhasznált források

Záró megjegyzések

A szigorúan vett egyházjog szerint liturgiában csak hivatalos egyházi jóváhagyást nyert zeneművek hangozhatnak el. Ez persze megtörténhet lokálisan, tehát a plébánia liturgikus zenéjét a plébános hagyhatja jóvá. Tudomásunk szerint egyetlen könnyűzenei („gitáros”) énekgyűjtemény sem kapott országosan érvényes jóváhagyást a Magyar Katolikus Püspöki Kartól. A miénk sem, tehát ilyen szempontból „magánakciónak” tekintendő, nem különb más hasonló gyűjteményeknél. A dalválasztáskor továbbra is egyeztessetek a miséző pappal, plébánossal, vagy az egyházi rendezvény szervezőivel!

A KAZETTA tábor elsődleges feladatainak továbbra is a résztvevők liturgikus, hangszeres, énekes tudásának és zenekari együttjátékának a fejlesztését tartjuk, erről van szilárdabb elképzelésünk, ehhez hívunk meg olyan tanárokat, akinek a képzettségéhez, hozzáértéséhez nem fér kérdés. Az egyházi könnyűzenei repertoáralkotás ennél ingoványosabb terület, nehezen megfogható követelményekkel; ezért ezt a gyűjteményt ilyen szempontból sem gondoljuk szakmailag megalapozottabbnak, vagy kikezdhetetlenebbnek, mint az előttünk jövőket. Egyszerűen csak hozzá szeretnénk járulni ehhez a folyamathoz azzal, hogy szélesebb körben elérhetővé teszünk valamit, ami szűk körben már hasznosnak bizonyult.